Cofrestrwch am

Newyddion CnPT

Cewch yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gwasanaethau, cyfleoedd ymgynghori a newyddion o’ch cyngor yn syth i’ch mewnflwch. Gall preswylwyr a busnesau lleol gofrestru nawr am ddim.

Llenwch y ffurflen hon i gael ein cylchlythyr Newyddion CnPT yn syth i’ch mewnflwch

 (*yn dangos gwybodaeth angenrheidiol)

 
Yr enw yr hoffech i ni ei ddefnyddio ar eich cyfer (e.e. enw cyntaf/enw busnes)
Cyfeiriad e-bost*:
Iaith Ddewisol*:

Bydd y cyngor yn creu, yn rheoli ac yn dosbarthu Newyddion CNPT ac anfonir e-bost atoch pan fydd gennym rifyn newydd o Newyddion CNPT i’w rannu’n unig.

I wneud hyn, rydym yn defnyddio darparwr gwasanaeth e-bost o’r enw Email Blaster i gadw eich manylion. Nid yw Email Blaster yn cael ei reoli gan y cyngor. Mae wedi’i leoli yn y DU, gyda’r data wedi’i gadw ar weinyddion yn Milton Keynes, felly mae’n cael ei amddiffyn gan gyfraith y DU.  Ni fydd y cyngor nac Email Blaster byth yn rhoi eich cyfeiriad e-bost na’ch manylion i neb arall ond er mwyn diwallu anghenion cyfreithiol.

Gallwch ddod â’ch tanysgrifiad i ben ar unrhyw adeg.

 
incorrect image verification.

Cadarnhewch eich tanysgrifiad

 

Cofion,

Diolch am eich cais i ymuno â'n rhestr bostio. Er mwyn cadarnhau eich tanysgrifiad, cliciwch ar y ddolen isod. Trwy glicio ar y ddolen hon rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen Datganiad Preifatrwydd Newyddion CNPT.

Beth yw hyn? Os ydych wedi derbyn yr e-bost hwn drwy gamgymeriad, dylech ei ddileu. Ni fyddwch yn tanysgrifio heb glicio ar y ddolen isod.